Dzień skupienia doradców rodzinnych 2018

W dniu 15 kwietnia 2018 r. w Pelplinie zebrali się doradcy życia rodzinnego diecezji pelplińskiej.

Dzień skupienia rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Ryszarda Kasyny w bazylice katedralnej. Wykład poprowadził lek. dr n. med. Bogdan Chazan.

Dzień skupienia rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Ryszarda Kasyny w bazylice katedralnej w Pelplinie.

Wykład dla doradców rodzinnych poprowadził profesor nauk medycznych Bogdan Chazan, ginekolog położnik. Profesor w latach 2004 - 2014 był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie. Prelekcja Pana Profesora dotyczyła tematu: "Ginekologia etyczna czyli ludzka". Profesor ukazał swój pogląd na temat potrzeby szacunku personelu medycznego do pacjenta. Przywołał słowa Jana Pawła II: „Stosunek chory – lekarz winien opierać się na dialogu uwzględniającym wysłuchanie, szacunek i zainteresowanie, winien być prawdziwym spotkaniem między ludźmi wolnymi …”.

Profesor Chazan mówił o profilaktyce zdrowia prokreacyjnego oraz o roli jaką mają w niej doradcy życia rodzinnego, którzy spotykają się z przyszłymi rodzicami.

Prelegent mówiąc o relacji lekarz - pacjent wymienił następujące elementy opieki zdrowotnej nad rodziną: empatia, współprzeżywanie radości i klęsk, umiejętność przekazywania niedobrych wiadomości, indywidualizacja opieki medycznej, troska o ciało dziecka martwo narodzonego, wsparcie psychologiczne, ojciec dziecka może być obecny podczas każdej procedury położniczej i neonatologicznej.

Profesor Chazan odniósł się do słów Jana Pawła II: Instytucje są bardzo ważne i nieodzowne. Jednakże żadna instytucja nie zastąpi ludzkiego serca ludzkiego współczucia, ludzkiej miłości, ludzkiej inicjatywy, gdy chodzi o wyjście naprzeciw cierpieniu drugiego człowieka.

Wspomniał też o słowach biskupów Hiszpańskich skierowanych do chorych: Człowiek chory potrzebuje czuć się kochanym i akceptowanym, pragnie, by ktoś go wysłuchał, zrozumiał
i pomógł mu, nie upokarzając. Człowiek chory chce być użyteczny, szanowany i chroniony.


Z okazji spotkania doradców życia rodzinnego z prof. B. Chazanem nagrana została audycja radiowa w Radio Głos.

 

 

 

 

 

 

Całość audycji:

Pobierz w formacie MP3 (45.15MB)

Fragmenty tematyczne są dostępne w zakładce Audycje Radia Głos: tutaj

 


Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Pokój 202
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi