Rekolekcje 2013

knotzO. Ksawery Knotz
prowadził rekolekcje
dla doradców życia rodzinnego
w Pelplinie

 Zobacz GALERIĘ

Nauki głoszone przez o. Ksawerego Knotza do słuchania »tutaj

"Seksualność, małżeństwo i Bóg"

Tegoroczne rekolekcje dla doradców życia rodzinnego diecezji pelplińskiej odbywały się w dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2013 roku  w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Rekolekcje są ważnym elementem nie tyko formacji duchowej, ale zawierają również elementy szkoleniowe, ważne dla dalszej pracy doradców życia rodzinnego. W spotkaniu formacyjnym wzięło udział 230 osób.

Rekolekcje przeprowadził Ojciec Ksawery Knotz, kapucyn,doktor teologii pastoralnej, duszpasterz małżeństw i rodzin. Autor wielu książek, redaktor naczelny wortalu internetowego www.szansaspotkania.net.

Ojciec Knotz w swoich konferencjach poruszał tematykę związaną z ważną sferą życia małżeńskiego- intymnością małżeńską. W katolicyzmie nie ma podziału na sfery życia bliższe i dalsze Bogu. Cały człowiek, wraz ze swoją płciowością i seksualnością został stworzony przez Boga i należy do Niego. Gdy tworzy się nieprawdziwe podziały sankcjonuje się fałszywą dwutorowość codziennego życia i wyznawanej wiary.    Więcej w Pielgrzymie.

Ewa i Zbigniew Wojszko

Mszy św. na zakończenie rekolekcji przewodniczył ks. Biskup Ryszard Kasyna

Ks. Biskup w homilii nawiązał do pierwszego czytania, które ukazywało Abrahama targującego się z Panem Bogiem o życie mieszkańców Sodomy i Gomory. Za cenę kilkunastu sprawiedliwych chciał on ocalić całe miasto. Jednak, jak powiedział Ks. Biskup, brakowało mu człowieka.

Dalej Ks. Biskup mówił, że może dzięki tym niewielu sprawiedliwym, wielu niesprawiedliwych będzie mogło niejako rozgrzebać popioły własnego człowieczeństwa i doszukać się tam tej maleńkiej iskierki, którą można rozdmuchać w wielki płomień. Tak, jak rozdmuchała go jawnogrzesznica, o której Jezus powiedział że wiele umiłowała.

Biskup kierując się do doradców rodzinnych mówił: „Siostry i Bracia, czasami samotni w świecie. Zapamiętajcie sobie tę dzisiejszą lekcję. Niech Wam będzie umocnieniem w pokusie. Bo może to Wy jesteście tymi, których Chrystus chce się doliczyć".

Biskup mówił również: „Kiedy przyjdzie na was pokusa zwątpienia, kiedy będą się z was czasami natrząsać, kiedy będą nad wami łamać ręce, że jesteście jeszcze tacy naiwni, zacofani, tacy niedzisiejsi i kiedy wasze myśli zaczną się chwiać i wasze serca zaczną wątpić, to wtedy wracajcie do tej prawdy w Chrystusie, który stoi przed Bogiem Ojcem, jak Abraham, i wykazuje się tą swoją niewielką liczbą sprawiedliwych dzięki, którym zdolny jest ocalić świat". „Wasze wierne stanowisko jest zbawczą przysługą czynioną Chrystusowi. Kochani, nie wątpcie nigdy w słuszność waszej prawdy wziętej od Chrystusa".

„Z Chrystusem nie ma straconej pozycji!"

„Życzę, by ta świadomość jedności i Bożej miłości,  podtrzymywała Wasze życie, piękno małżeńskiej miłości, z właściwą mocą w pokusach i w trudach codziennego życia".

 


 

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi