Warto wiedzieć

Przystępując do Spowiedzi trzeba zastanowić się:

Czy dotychczasowe Spowiedzi były dobre? (zatajenie grzechu ciężkiego z bojaźni lub wstydu czyni spowiedź świętokradczą i wtedy trzeba wyznać grzechy od ostatniej dobrej spowiedzi). Czy nie zapomniałem grzechów? (trzeba wyznać również grzechy zapomniane podczas ostatniej spowiedzi).W przypadku grzechów ciężkich – wyliczając je na Spowiedzi podaję ich liczbę i okoliczności popełnienia tego grzechu.Istotnym warunkiem Spowiedzi jest szczery żal czyli uznanie własnej winy i chęć odwrócenia się od zła. 

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się dwie spowiedzi przedślubne (wyszczególnione na kartce do spowiedzi)

1. Pierwsza spowiedź przedślubna powinna dokonać się najlepiej w kilka dni po spisaniu protokołu przedślubnego (ok 3 miesiące przed ślubem). Zachęca się, aby była ona spowiedzią generalną, czyli z całego dotychczasowego życia. Taką spowiedź praktykuje się w Kościele katolickim w szczególnych momentach życia, takich jak: przyjęcie sakramentu małżeństwa, kapłaństwa, składanie ślubów wieczystych, w niebezpieczeństwie śmierci. Taką spowiedź powinno przygotować się rzetelnie, najlepiej pomagając sobie gotowym rachunkiem sumienia: zobacz. Istotną myśl związaną ze spowiedzią można wyrazić w zdaniu: "Przyjmij Panie całe moje dotychczasowe życie. Oddaję Ci zarówno to, co było w nim dobrego, jak i to, co było grzechem. Zostawiam to wszystko Tobie. Pobłogosław dni, które są przede mną". Jest to gest oddania dotychczasowego życia miłosierdziu Bożemu, aby z czystym sercem podjąć się wyzwań, które wyznaczy życie, ufając w prowadzenie Opatrzności Bożej.

2. Druga spowiedź przedślubna powinna dokonać się kilka dni przed ślubem, aby przystępować co sakramentu małżeństwa z czystym sercem.

Jeżeli narzeczeni żyją w ciągłej okazji do grzechu ciężkiego (mieszkają ze sobą na stałe lub np na weekendy) możliwa jest tylko druga spowiedź przedślubna, która w takiej sytuacji powinna być spowiedzią generalną.

 

Duszpasterstwo Rodzin
Diecezji Pelplińskiej

Kuria Diecezjalna Pelplińska
Ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

Więcej: kontakt

Tagi